EL-TEKNIK grafik
Skrevet 07. juli 2023

Er du også forvirret over din elregning og elafgift?

Elprisen er den pris, du betaler for dit elforbrug. Prisen kan variere afhængigt af tidspunktet på døgnet, din lokation, og selvfølgelig mængden af el, du bruger. Elafgiften er en særskilt del af din elregning, der betales til staten. 

Sådan er din elpris skruet sammen

Prisen på strøm er sammensat af forskellige elementer; betaling for el, betaling for transport, afgifter til staten samt moms.

Elprisen dækker omkostningerne ved at producere den strøm, du bruger. Denne pris fastsættes på elmarkedet, hvor el leverandør og forbrugere køber og sælger el.

Transporten dækker omkostningerne ved at transportere strømmen fra elproducenten til dit hjem. Denne pris betales via dit netselskabet til elleverandør, som ejer de fysiske kabler og står for transporten af strømmen.

Elafgiften er en afgift, som er pålagt af staten til at dække forskellige offentlige udgifter. Dette kan omfatte investeringer i vedvarende energi, energibesparelse, og generelle statslige udgifter.

Moms betaler du af alle elprisen delelementer.

Kilde: andelenergi.dk // Andel Energi (opdateret 07.07 2023)

Hvordan bestemmes elprisen?

Elprisen bestemmes af flere faktorer. På elmarkedet påvirkes prisen af udbud og efterspørgsel. Når der er meget strøm til rådighed (for eksempel på en solrig dag, hvor solpaneler producerer meget strøm eller vinden blæser), kan prisen falde. Omvendt, når der er stor efterspørgsel (for eksempel på en kold vinterdag), kan prisen stige.

Hvad er elafgiften?

Elafgiften er en afgift på din elregning, der er pålagt af staten til forskellige formål. Den er ens for alle elselskaber.

Elafgiften blev midlertidigt nedsat i en periode på seks måneder, gældende fra den 1. januar 2023, hvor den blev sænket til minimumssatsen på 1 øre/kWh inklusive moms. Denne nedsættelse blev vedtaget af Folketinget. Elafgiften steg dog igen til den normale sats på 87,125 øre/kWh fra den 1. juli 2023.

Afgiftens størrelse varierer fra år til år. For eksempel var elafgiften eksklusive moms 90 øre i 2021, 90,3 øre fra 1. januar til 30. juni 2022, 76,3 øre fra 1. juli til 30. september 2022, 72,3 øre fra 1. oktober til 31. december 2022, og 0,8 øre fra 1. januar til 30. juni 2023.

Statens planer om at sænke elafgiften frem til 2030

Kilde: fm.dk // Finansministeriet (opdateret 07.07 2023)

Der er en langsigtet plan for at reducere elafgiften frem mod 2030. Dette sker i tråd med skiftet fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder, hvor det giver mening at reducere afgiften på strøm. I 2030 forventes elafgiften at være en tredjedel lavere – end den nuværende elafgift.

Hvad betaler vi for i elafgiften?

Elafgiften er en del af det bredere skattesystem og bidrager til den samlede skatteindtægt, der bruges til at finansiere offentlige tjenester og ydelser.

Det er værd at bemærke, at elafgiften i sin tid blev indført for at opfordre til energibesparelse og dermed mindske miljøbelastningen fra elektricitetsforbrug, især fra energikilder, der var skadelige for miljøet, som f.eks. kul.

Med overgangen til mere vedvarende og grønne energikilder har afgiften dog også været genstand for diskussion. Målet er at justere afgiften, så den afspejler det faktiske miljøaftryk af strømmen, vi forbruger. I takt med at grøn energi overtager de fossile brændstoffer, er det derfor blevet politisk besluttet at sænke elafgiften gradvist.

Elafgiften bliver dermed brugt både som et redskab til at finansiere offentlige udgifter og til at styre forbrugeradfærden i en mere miljøvenlig retning.

Skal vi hjælpe dig med energioptimering?

Leads Form

Faktorer der påvirker din elregning

Energimarkedet

Energimarkedet er det sted, hvor elektricitet købes og sælges. Prisen på elektricitet på dette marked bestemmes af udbud og efterspørgsel. Når der er meget strøm til rådighed, kan prisen falde. Når der er stor efterspørgsel, kan prisen stige.

Elforbruget

Dit elforbrug har også stor indflydelse på din elpris. Jo mere strøm du bruger, jo højere vil din elpris være. Dette er fordi du betaler for hver kilowatt-time (kWh) strøm, du bruger.

Hvordan elforbruget påvirker din elregning

Hvis du bruger meget strøm, vil din elregning være høj. Det er, fordi du betaler for hver kilowatt-time (kWh) strøm, du bruger. Hvis du for eksempel har mange elektriske apparater, der kører hele tiden, vil dit forbrug - og dermed din elregning - være høj. Omvendt, hvis du bruger mindre strøm, for eksempel ved at bruge energieffektive apparater eller slukke for apparater, når de ikke er i brug, kan din elregning blive lavere.

Måder at styre din elregning på

Effektivt energiforbrug

En effektiv måde at styre din elregning på er gennem effektivt energiforbrug. Det vil sige at bruge mindre strøm. Du kan gøre dette ved at slukke for apparater, når de ikke er i brug, ved at benytte energieffektive apparater og ved at isolere dit hjem for at reducere behovet for opvarmning og nedkøling.

Følg den daglige elpris

Nogle energiselskaber tilbyder en variabel elpris, der ændrer sig i løbet af dagen afhængigt af efterspørgslen. Her kan det være en god idé at holde øje med den daglige elpris og planlægge dit elforbrug ind i de billigere timer. For eksempel kan du vælge at sætte din vaskemaskine og tørretumbler til at køre i perioder med lavere elpriser.

Energiovervågning

Installer en energimåler eller brug en smart stikkontakt med energimålingsfunktion til at holde øje med dit elforbrug. Ved at være opmærksom på, hvor meget strøm du bruger i realtid, kan du identificere områder, hvor du kan reducere dit forbrug og dermed din elpris.

Energiovervågning

Overvej at installere solpaneler på dit tag for at generere din egen elektricitet. Solenergi er en vedvarende og grøn energikilde, og ved at producere din egen strøm kan du reducere din afhængighed af det konventionelle elnet – og potentielt spare mange penge på din elregning.

Skal vi hjælpe dig med energioptimering?

Leads Form

Valg af energileverandør

En anden måde at styre din elpris på, er ved at vælge den rigtige energileverandør. Forskellige leverandører tilbyder forskellige priser og abonnementer, så det kan betale sig at shoppe rundt.

Effektivt energiforbrug

Der er store forskelle mellem de forskellige energileverandører. Nogle leverandører tilbyder "grøn" strøm, der er produceret fra vedvarende kilder. Andre tilbyder særlige rabatter eller incitamenter til at spare strøm. Det er vigtigt at undersøge de forskellige muligheder og vælge den leverandør, der passer bedst til dine behov og værdier.

Konklusion

At forstå din elpris og elafgift kan hjælpe dig med at spare penge og træffe bedre beslutninger om dit energiforbrug. Hvis du vil have kontrol over din elregning, er det vigtigt at være opmærksom på dit elforbrug, vælge den rigtige energileverandør, og forstå hvordan elmarkedet fungerer.

Spørgsmål & Svar

Din elregning består af flere komponenter: selve elprisen, transporten, elafgiften og moms. Elprisen er omkostningerne ved at producere strømmen, du bruger. Transporten dækker omkostningerne ved at transportere strømmen fra producenten til dit hjem. Elafgiften er en afgift, der går til staten, og moms er en skat, der også betales til staten.

Elafgiften beregnes som en procentdel af din elpris. Procentsatsen kan variere, afhængig af politiske beslutninger og de overordnede mål for energipolitikken.

Elafgiften bruges til at finansiere en række forskellige ting. Det kan omfatte investeringer i vedvarende energi, energibesparelser, klimatilpasning, og generelle statslige udgifter.

Prisen på elmarkedet bestemmes af udbud og efterspørgsel. Når efterspørgslen er høj, stiger priserne, og når udbuddet er højt, falder priserne.

Der er mange måder, du kan reducere dit elforbrug på. Dette kan omfatte at slukke for apparater, når de ikke er i brug at benytte energieffektive apparater, og at isolere dit hjem for at reducere behovet for opvarmning og nedkøling.

Når du vælger en energileverandør, er det vigtigt at overveje prisen, den type strøm, de tilbyder (for eksempel om det er "grøn" strøm), og de abonnementer og tjenester, de tilbyder. Du kan sammenligne forskellige leverandører online eller kontakte dem direkte – for at få mere information.

Ja, forskellige energileverandører tilbyder forskellige priser, abonnementer og tjenester. Nogle tilbyder også "grøn" strøm, der er produceret fra vedvarende kilder, eller særlige rabatter til kunder, der bruger mindre strøm.

Ved at forstå, hvad der udgør din elpris, og hvad der påvirker den, kan du tage skridt til at styre din elpris. Dette kan omfatte at reducere dit elforbrug, vælge den rigtige energileverandør, og være opmærksom på, hvordan priserne på elmarkedet ændrer sig.

Ja, mange energileverandører tilbyder nu grønne abonnementer, der bruger strøm fra vedvarende kilder som vind og sol. Afhængigt af din leverandør og din region – kan disse abonnementer undertiden være billigere end traditionelle abonnementer.

Ja, i nogle regioner kan prisen på el variere afhængigt af tidspunktet på dagen. Dette kaldes "tidsdifferentierede" eller "peak" priser. Hvis du for eksempel bruger meget strøm i løbet af de timer, hvor efterspørgslen er høj, kan din elpris være højere.

Din elregning er det samlede beløb, du skal betale for dit elforbrug, mens elprisen er prisen per kilowatt-time (kWh) strøm, du bruger. Din elregning vil inkludere din elpris multipliceret med mængden af strøm, du har brugt, plus eventuelle ekstra afgifter og gebyrer.

Afhængigt af dit abonnement og region kan det være billigere at bruge el om natten. Dette skyldes, at efterspørgslen efter el ofte er lavere om natten, hvilket kan sænke priserne.

En "god" elpris kan variere meget afhængigt af din region, din energileverandør og dit personlige elforbrug. Generelt vil en lavere pris per kilowatt-time (kWh) være mere økonomisk, men det er også vigtigt at overveje andre faktorer, såsom eventuelle ekstra gebyrer og kvaliteten af den service, du modtager.

Der er mange måder at spare penge på din elregning på. Nogle af de mest effektive metoder inkluderer at reducere dit elforbrug, vælge en billigere energileverandør eller abonnement, og bruge energieffektive apparater og belysning.

Skal vi hjælpe dig med energioptimering?

Leads Form
Her kan du finde os

Vi er din lokale elektriker – tæt på dig

Vores autoriserede elektrikere dækker Kalundborg, Købehavn, Odsherred og Holbæk – vi er klar til at hjælpe dig i mål med din næste opgave.
cross